ThanhTN | Lỗi mở khóa Exciter 150 bằng một sợi dây điện, cách khắc phục | Winner 150
Lợi dụng sơ hở từ Rơ-le quạt tản nhiệt trên Exciter 150, các tên trộm có thể nhanh chống bẻ khóa thành công và trộm xe một cách nhanh chống. Vlog chia sẻ để anh em biết và khắc phục tình trạng này. Tránh mất đi xế yêu của mình. Cách khắc phục: https://www.youtube.com/watch?v=YhkRU2hdxBY&feature=youtu.be Thanh TN Motovlog Winner 150 Camera hành trình Xiaomi Yi
Categories:
Similar Videos

0 nhận xét: